Stuur naar een bekende

TIPS! Voor besparing op verwarming

Neem praktische en eenvoudige maatregelen om warmteverlies tegen te gaan. 

• Isoleer leidingen
Het isoleren van leidingen is een zeer rendabele maatregel. Dankzij de isolatie gaat minder warmte verloren, en zal het in de ruimte waar de leiding doorheen loopt minder snel onnodig warm worden. Het isoleren van leidingen is toepasbaar op leidingen door ketelhuizen, kruipruimten, onverwarmde zolders en andere ruimten waar geen warmte nodig is en waar leidingen hoog langs het plafond lopen.

• Stel temperatuur cv-water juist in
De temperatuur van het cv-water moet overeenkomen met de warmtebehoefte in het gebouw. Bij kleine installaties geeft alleen de cv-ketel de temperatuur van het cv-water aan. Bij grotere installaties zijn meestal ook afleesbare temperatuurmeters per groep geplaatst.
Het juist functioneren van de cv-regelingen is te achterhalen door de aanwezige thermometers af te lezen en vervolgens te beoordelen of deze temperaturen op dat moment logisch zijn.

• Stel de stookgrens (juist) in
Ook elektrische apparaten, verlichting, personen en de zon leveren een bijdrage aan de opwarming van een gebouw. Hierdoor kan een verwarmingsinstallatie, terwijl het buiten nog relatief koud is, in bepaalde situaties worden uitgeschakeld. Plaats daarom een temperatuursensor op de buitengevel.
• Stel tochtsluis met automatische deuren goed in
Het goed afstellen van de tochtsluis met automatische deuren voorkomt veel warmteverlies en verhoogt het comfort van de entreeruimte.

• Isoleer borstwering achter radiatoren
Omdat de borstwering achter radiatoren aanzienlijk warmer worden dan andere geveldelen is op deze plekken isolatie een   goede en rendabele maatregel. Een goedkope en goed werkende energiebesparende maatregel is het plaatsen van radiatorfolie achter de radiator tegen de buitengevel. Deze glimmende folie reflecteert de warmtestraling terug de ruimte in en voorkomt dat deze straling door de gevel naar buiten gaat.

• Verbeter de warmteafgifte door radiatoren
Het verbeteren van de afgifte van warmte is van toepassing op radiatoren die zich voor een buitenwand bevinden. Radiatoren verzorgen de afgifte van warmte aan de diverse ruimten in het gebouw en zijn veelal puur functioneel en niet mooi om in het zicht te hebben. Toch is het verstandig er geen kasten voor te zetten of gordijnen voor te hangen, omdat dit de warmteafgifte beperkt en het energieverbruik vergroot.